CENTROPOLIS ENTERTAINMENT

VFX

VFX _ Logo Animation breakdown